شرط بندی فیلم تابستانی 2016: یک بازی از پیش بینی های گیشه

Devindra Hardawar ، David Chen ، Germain Lussier ، Jeff Cannata و Peter Sciretta در شرط بندی فیلم Summer 2016 با پیش بینی گیشه این تابستان رقابت می کنند.