کمیک سوپرمن نادر در سال 1938 با رکورد 3.25 میلیون دلار به فروش می رسد - / فیلم

کمیک کمیاب سوپرمن در سال 1938 ، شماره کمیک های اکشن شماره 1 که مرد پولادین را به جهان معرفی کرد ، رکورد جدیدی را در حراج خود ثبت کرده است.

پنجره در دسترس بودن Marvel Unlimited New Comics کوتاه می شود - / فیلم

پنجره در دسترس بودن کمیک های جدید Marvel Unlimited به تازگی کوتاه شده است و مسائل جدیدی را سه ماه پس از ورود به قفسه ها به دیجیتال وارد کرده است.

DC Universe Infinite با بیش از 25000 عنوان - 21 ژانویه - / فیلم

DC Universe Infinite از 21 ژانویه مجدداً به عنوان اشتراك فقط برای كمیك راه اندازی می شود و با بیش از 25000 عنوان كمیك ارائه می شود.