چرا ما هرگز لباس کامل سوپرمن Small Smallville را ندیدیم

تام ولینگ 10 سال در نقش کلارک کنت بازی کرد ، اما او هرگز به عنوان سوپرمن روز را پس انداز نمی کرد. این بازیگر توضیح می دهد که چرا ما هرگز لباس سوپرمن اسمالویل را ندیدیم.