تریلر فیلم Smokin ’Aces 2: Assassin’s Ball - / فیلم

Get Smart 2 اکنون در حال تولید است - / فیلم

تریلر 'The Pirate Fairy': با حضور تام هیدلستون به عنوان یک هوپ کاپیتان قبل از قلاب - / فیلم

WTF: Live-Action Daphne و Velma فیلم در حال آمدن به ویدئوی خانگی

جینکی ها ، آنها در حال ساخت پیش درآمد Scooby-Doo بدون Scooby-Do هستند. در فیلم Daphne و Velma دو عضو Mystery، Inc به عنوان نوجوان حضور خواهند داشت.

تریلر فیلم The Transmorphers - / فیلم

Joe Dirt 2: Crackle در حال ساخت دنباله ای است که هیچ کس از او نخواسته است

کراکل دیوید اسپاد را امضا کرده است تا بار دیگر به عنوان جو خاک در دنباله جو جو 2 که هنوز زیرنویس نشده است ، تکرار شود. بفهمید چه زمانی انتظار داریم و موارد دیگر.