خلاصه فیلم موآنا: دیزنی بادبان را برای اقیانوسیه باستان تنظیم می کند

خلاصه تصاویر موآنا ما را بخوانید. دیزنی چندین کلیپ از ماجراجویی انیمیشن بعدی خود با بازی دواین جانسون و اولی کراوالیو به اشتراک گذاشت.