تریلر Cloak and Dagger Season 2 Unleashes Mayhem - / فیلم

تریلر جدید Cloak and Dagger فصل 2 را تماشا کنید و برای یک فصل پر از میهم آماده شوید.

سریال تلویزیونی جوی لند براساس رمان استیون کینگ در راه - / فیلم

فریفرم یک سریال تلویزیونی جوی لند را براساس رمان مرموز استیون کینگ سفارش داده است.

مشارکت هری پاتر فری فرم در سال 2018 پایان می یابد

همکاری طولانی مدت هری پاتر فری فرم با پایان یافتن فیلم ها از شبکه و پایان دادن به آخر هفته های محبوب هری پاتر در سال 2018 پایان یافته است.

کتابخانه فیلم های کریسمس AMC ، رد فیلمهای Freeform / Film را می دزدد

با آماده شدن کانال کابلی برای برگزاری 25 روز از کریسمس Freeform ، کتابخانه فیلم های کریسمس AMC کمی شیرین تر شد.