مجموعه تلویزیونی Love Simon دیزنی به دلیل مضامین بزرگسالان به Hulu منتقل شد - / فیلم

در ابتدا قرار بود برای اولین بار در Disney + پخش شود ، سریال تلویزیونی Love Simon پس از اینکه دیزنی این سریال را خانوادگی نمی داند ، با نام جدید Love، Victor به هولو نقل مکان کرد.

مرا به اسم خود صدا کن Long Long ایده آرمی هامر بود - / فیلم

تیموتی چلامت نشان داد که صحنه Call Me By Your Name مدتهاست که الیو احساس خود را نسبت به الیور اعلام می کند پیشنهادات آرمی هامر است.