آنا کندریک برای بازی در یک فیلم دختر سنجاب ، حتی اگر وجود نداشته باشد ، می خواهد

آنا کندریک در پاسخ به این س askedال که آیا فکر می کند در صفحه نمایش تبدیل به یک ابرقهرمان شود ، فاش کرد که برای هدایت یک فیلم دختر سنجاب انتخاب خواهد شد.