دادخواست City of Lies مشکلات بیشتری را به فیلم مشکل دار - - فیلم اضافه می کند

باز هم یک دعوی قضایی دیگر درباره شهر دروغ ها یک گرفتاری دیگر به جدیدترین فیلم جانی دپ اضافه کرده است. یک بانک توزیع کننده را به دلیل عدم انتشار فیلم به دادگاه می کشاند.

مستند تامی ویزو پس از برنده شدن دادخواست به دنبال خانه می رود - / فیلم

یک مستند در مورد تامی ویزو و ساخت فیلم فرقه ای او The Room قرار بود در سال 2017 اکران شود. اما ویزو در این کار دخالت کرد. جزئیات را از اینجا دریافت کنید.