پادکست رسمی راجر ابرت وجود دارد - / فیلم

راجر دیکینز اکنون پادکست اختصاصی خود را دارد که در آن درباره چگونگی خلق چنین تصاویری شگفت انگیز بحث می کند.