Fifty Shades of Grey Rated R برای دلیل 'غیرمعمول'

Fifty Shades of Grey توسط MPAA به R امتیازدهی کرد که 'رفتار غیرمعمول' را یکی از دلایل رتبه بندی عنوان می کند. عاشقانه بخارپوش روز عشق را باز می کند.

جدید Poltergeist دارای رتبه PG-13 - / فیلم