مطالب جالب: بازگشت به ماکت اسکیت بورد Marty McFly

درباره ماکت اسکیت بورد Marty McFly از 'We're Going Back' ماکت اسکیت بورد مادرید / والترا که مایکل ج فاکس از آن استفاده می کند ، مطلع شوید.

Cool Stuff: The Cinedom در کلن ، آلمان - / فیلم

The Thing Infection at Outpost 31: اولین بازی تخته ای موندو

عکسها را ببینید و از جزئیات اولین بازی روی صفحه Mondo ، The Thing Infection در Outpost 31 مطلع شوید. این بازی براساس کلاسیک ترسناک John Carpenter 1982 است.

Cool Stuff: The Alamo Drafthouse - بهترین تئاتر فیلم همیشه - / فیلم

Patrón یک Guillermo del Toro Tequila رسمی را در یک بطری باورنکردنی ساخت

اکنون یک تکیلا رسمی Guillermo del Toro از شرکت Patrón در دسترس است و این محصول در بطری طراحی شده توسط خود فیلمساز موجود است. آن را بررسی کنید!