تریلر فصل 2 Picard: بازگشت شخصیت های اصلی نسل بعدی - / فیلم

در این تریلر جدید Star Trek: Picard فصل 2 از Paramount + ، تأیید می کنیم که شخصیت قابل توجهی از The Next Generation در حال بازگشت است.

Rugrats Reboot Teaser سریال را در پارامونت + - / Film اعلام می کند

اولین تیزر راه اندازی مجدد Rugrats نشان داد که این سریال به جای اینکه در Nickelodeon بچسبد ، به سمت پارامونت + می رود.

Paramount + تبلیغات ارسال Star Trek ، Dora the Explorer و موارد دیگر در کوه Paramount - / فیلم

دو آگهی تبلیغاتی + پارامونت + شخصیت های Star Trek را می فرستند: Discovery ، Dora the Explorer ، Blue Bloods ، The Ring و موارد دیگر به کوه Paramount.