WTF: دنباله اویا پس از موفقیت فیلم اصلی در حال آمدن است

اولین اویا مورد مهمی قرار نگرفت ، اما درآمد زیادی را برای استودیو بدست آورد تا دنباله اویجا در راه باشد. اطلاعات بیشتر در مورد آن را اینجا بخوانید.

بازی Monster Squad Remake رسماً مرده است

ولفمن ممکن است نارد داشته باشد اما مدتی دیگر آنها را نخواهیم دید. Platinum Dunes فاش کرده است که بازسازی طولانی مدت Monster Squad آنها به طور رسمی مرده است.