مصاحبه با اما استون در مجموعه Zombieland - / فیلم

درباره VFX غیر قابل توجهی که برای بهبود پایان فیلم / پسران استفاده می شود ، بیاموزید

پایان پسر با یک چرخش غافلگیرکننده روبرو شد و همانطور که هنگام بازدید مجموعه ای از دنباله پیش رو آموختیم ، آن نیز جلوه بصری غیرقابل توجهی داشت.

بازدید از مجموعه جوخه انتحار: همه چیز درباره فیلم Supervillain DC

گزارش بازدید مجموعه جوخه خودکشی ما را بخوانید. این همان چیزی است که وقتی با تولید برادران وارنر کنار رفتیم ، یاد گرفتیم. ' فیلم supervillain DC.

بازدیدهای 2 مجموعه ای Conjuring

The Conjuring یک موفقیت بزرگ در گیشه بود. جیمز وان برای دنباله این تابستان که از مجموعه بازدید کردیم بازدید می کند. بازدید ما از مجموعه 2 حدس را بخوانید.