تریلر آخرین شکارچی جادوگران با بازی وین دیزل

اولین تریلر The Last Witch Hunter را با بازی وین دیزل به عنوان یک جنگجو که در یک نبرد قرنها علیه یک ملکه جادوگر قفل شده است ، ببینید.