فیلم Aquaman Early Buzz از اکران های آزمایشی اکثراً مثبت است - / فیلم

صدای اوایل Aquaman از طریق چندین نفر که در اکران آزمایشی فیلم کمیک برادران وارنر شرکت کرده اند در جریان است و بیشتر مثبت است.