یک فیلم NSYNC در حال آمدن است - اما خیلی هیجان زده نشوید - / فیلم

یک فیلم NSYNC زیر نظر TriStar Pictures در راه است ، اما در عوض داستان ابرقدرت هایش یک فیلم تجدید دیدار یا سند درباره گروه نخواهد بود.